پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گروه سيستم هاي مديريت توليد

سیستمهای حوزه مدیریت تولید شرکت دوران با هدف برنامه ریزی و کنترل عوامل تولید (مواد اولیه، ماشین و نیروی انسانی)، ثبت وقایع تولید و تهیه گزارشات تحلیلی برای مدیران ارشد و دیگر بخشهای سازمان تهیه شده اند که با سایر سیستمهای ERP نظیر نگهداری و تعمیرات، مدیریت منابع انسانی و مالی در ارتباط می باشند. در عین حال این سیستمها قابلیت استقرار مجزا یا یکپارچه با سایر زیر سیستم های ERP دوران را نیز دارند.

سیستمهای این گروه و امکانات مهم آنها عبارتند از :

سیستم مدیریت تولید

 • امکان انجام توليد به روش های MTS , MTO و ETO
 • امکان تعريف فرآيند توليد محصول ( OPC) و مشاهده ساختار گرافيکي آن
 • امکان تعریف هولدینگ کارخانه ها، خطوط توليد و مراکز کاري و محصولات و ظرفیت توليدي هر خط
 • امکان تعريف تقويم توليد براي خطوط توليد، دستگاه ها و مراکز کاري
 • امکان تعريف BOM هاي مختلف براي يک محصول و مشاهده ساختار درختي  BOM
 • مدیریت برنامه کلان توليد
 • امکان صدور برگه کار توليد و ثبت تایم شیت(گزارش عملکرد) خطوط توليد ، مراکز کاري و پرسنل موجود در آنها
 • گزارشات مقایسه ای بین برنامه تولید و عملکرد واقعی

سیستم برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

 • امکان تعريف و یا محاسبه سربرنامه تولید (MPS)
 • محاسبه نياز خالص به مواد، نيمه ساخته ها و محصولات در بازه هاي زماني تعريف شده
 • صدور اتوماتيك درخواست خريد و یا درخواست تولید با توجه به زمان بنديهای تعریف شده برای فعالیتهای مختلف
 • امکان در نظر گرفتن lead time و lot size در محاسبات MRP
 • ارزيابي ظرفيت ماشين آلات توليدي در هر دوره با توجه به زمان در دسترس ماشين آلات

سیستم کنترل کیفیت :

 • مدیریت اطلاعات محل هاي نمونه برداري
 • مدیریت اطلاعات تخصص هاي مورد نياز وتخصص هاي افراد
 • مدیریت آزمايش هاي كنترل كيفي هر كالا، گرو ه بندي آزمايش ها و محدوده قابل قبول هر يك از آزمايش ها
 • مدیریت سند كنترل كيفي همراه با تعيين زمان شروع و خاتمه بررسي، تعيين وضعيت كالاي ورودي و ثبت نتايج آزمايش
 • مدیریت آزمايشهاي كنترل مجدد به صورت دستي واتوماتيك
 • صدور دستور انجام آزمايش بر اساس درخواست داخلي، خارجي و فروشنده

تماس با ما

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، کوچه ایازی، پلاک 62

تلفن : 02143588

داخلی 682 و 683

ایمیل : infoyar@douran.com

درخواست جلسه دمو


راهکار جامع سازمانی دوران

اینفویار، راهکار جامع سازمانی دوران-ارائه کننده خدمات ERP


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0