پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سیستم های نگهداری و تعمیرات

گروه سیستم های نگهداری و تعمیرات

راهکار سيستم هاي نگهداري و تعميرات اینفویار

بکارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت دوران، می‌تواند نقش بسیار زیادی را در کاهش هزینه، سرعت انجام تعمیرات و بالا رفتن قابلیت اطمینان تجهیزات در سازمانها ایفا نماید. از مزایای این سیستم می توان به ارتباط آن با سایر سیستم های ERP نظیر برنامه ریزی و کنترل تولید، سیستم های حوزه ی لجستیک، منابع انسانی و مالی اشاره کرد.

طبعا این یکپارچگی در تهیه ی گزارشات آنالیتیک و بدست آوردن KPI  های مهم در نگهداری و تعمیرات با استفاده از ابزار داشبورد مدیریتی شرکت دوران، تاثیر مهمی خواهد داشت. این سیستم قابلیت استقرار مجزا یا یکپارچه با سایر زیر سیستم های ERP دوران را دارد.


استفاده از CMMS شرکت دوران می توان به اهداف کلی زیر دست یافت

 • بالا بردن کارایی و عمر مفید تجهیزات
 • بالا بردن قابلیت اطمینان تجهیزات
 • کاهش تعمیرات اتفاقی تجهیزات
 • کاهش هزینه‌های توقفات خطوط تولید بر اثر خرابیهای تجهیزات

زیرسیستم ارزیابی تجهیزات

 • تعریف چک لیستهای مختلف برای هر نوع تجهیز
 • تکمیل و ثبت فرمهای چک لیست برای مقاصد مختلف مانند امادگی تجهیز
 • محاسبه نمره ارزیابی برای هر تجهیز با توجه به چک لیستها

زیرسیستم مدیریت عیوب

 • طبقه بندی عیوب تجهیزات
 • ریشه یابی تحلیلی علت وقوع مشکلات تجهیزات (RCA)
 • مدیریت ریسکهای عیوب و اولویت بندی آنها

زیرسیستم کالیبراسیون

 • امکان مدیریت فعالیت های کالیبراسیون
 • ثبت و گزارش گیری از گواهیهای کالیبراسیون
 • مدیریت ریسکهای عیوب و اولویت بندی آنها
 • قابلیت تطبیق نتایج کالیبراسیون با مقادیر استاندارد

زیرسیستم نت

 • نت اضطراری (EM) : مدیریت عملیات مربوط به درخواستهای تعمیر ، تعمیرات و هزینه های آنها
 • نت پیشگیرانه (PM) : مدیریت عملیات مربوط به بازدیدهای دوره ای و برنامه ریزی آن
 • نت مبتنی بر وضعیت (CBM) : مدیریت عملیات مربوط به چک لیستها و پارامترهای پایش وضعیت و تعریف و ارزیابی اتوماتیک شرایط مربوطه روی آنها
 • نت پیشگویانه (PdM) ، نت اصلاحی (CM) و نت فرصتی (OM)
 • اورهال : مدیریت عملیات مربوط به اورهال بصورت کلان و مدیریت جزئی آن با استفاده از سیستم مدیریت پروژه دوران
 • امکان مدیریت BOM تجهیزات و انتقال قطعات بین تجهیزات
 • امکان مدیریت تقويم کاري براي دستگاه‌هاي مختلف و تاثیر گذاري ايام تعطيل در برنامه ريزي
 • امکان مدیریت توصیه های ایمنی و HSE برای هر فعالیت تعیمراتی
 • امکان مقايسه کارکرد واقعي با کارکرد استاندارد و مورد نياز تجهیزات
 • امکان محاسبه MTBF ، MTTF ، MTTR ، Failure Rate ، Reliability و دهها شاخص مهم دیگر
 • امکان گزارش گیری پویا از سوابق خرابی جهت آنالیز خرابی، ریشه یابی خرابی، آنالیز هزینه های توقفات
تماس با ما

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، کوچه ایازی، پلاک 62

تلفن : 02143588

داخلی 682 و 683

ایمیل : infoyar@douran.com

درخواست جلسه دمو


راهکار جامع سازمانی دوران

اینفویار، راهکار جامع سازمانی دوران-ارائه کننده خدمات ERP


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0