گروه سیستم های منابع انسانی اینفویار

راهکار جامع مدیریت منابع انسانی دوران 

سيستم جامع مديريت منابع انسانی اینفویار، با نام تجاری اینفویار، جامعترين، يكپارچه ترين و منعطف ترين سيستم منابع انسانی موجود در کشور می باشد. اين گروه از سيستم ها به گونه ای طراحی شده اند که می توانند بصورت همزمان انواع قوانين موجود در کشور از قبيل نظام مديريت خدمات کشوری،  نظام پرداختی بانک ها، نظام هماهنگ ، نظام های امتيازی، نظام های لشكری و نظام مبتنی بر قانون تامين اجتماعی(قانون کار) را پشتيبانی کنند.

 طراحی سيستمها به گونه است که کليه قوانين و آیين نامه ها بصورت پويا روی موتور قواعد موجود در نرم افزار تعريف شده اند. بنابراين تغييرات در آیين نامه ها و قوانين به سادگی توسط افراد آموزش ديده قابل انجام می باشند. همچنين با اين مكانيزم طراحی، کليه تغييرات در اطلاعات و قوانين با تاريخچه آنها نگهداری می شوند و در هر زمان امكان برگشت به عقب و اعمال قوانين روی اطلاعات قديمی بر حسب قانون و اطلاعات نگهداری شده در هر تاريخی به سادگی قابل انجام است.

کارکرد یکپارچه کلیه ماژول ها در عین استقلال

راهکار جامع منابع انسانی اینفویار به عنوان یک راه حل نهایی جهت یکپارچه سازی و مکانیزه کردن فرایند های این حوزه که شامل تمام سیستم ها از جذب و استخدام تا بازنشستگی بوده و در محیطی کاملا تحت وب با قابلیت انعطاف پذیری بسیار بالا جهت بومی سازی سیستم ها برای هر مشتری و تجارب بسیار در راه اندازی بزرگترین پروژه های این حوزه می باشد، در راهكار نوين منابع انسانی اینفویار کليه سيستم ها به صورت کاملا يكپارچه و برخط (Online) با يكديگر ارتباط دارند و درعين يكپارچگی اصل استقلال در هر زير سيستم رعايت شده است. به نوعی که هر يك از زير سيستم ها می توانند به صورت مجزا و مستقل نيز ارائه گردند.

منعطف ترین سیستم مدیریت منابع انسانی کشور

انعطاف درسطح زيرساخت نرم افزاری (توليد و تغيير فرم ها و فیلد های تمامی سيستم ها)
انعطاف در سطح گردش کار (توليد و تغيير فرايند های بومی شده سازمان ها)
انعطاف درسطح کسب و کار منابع انسانی (استفاده از موتورتعريف فرمول و تعریف قوانین ) 
انعطاف در سطح گزارشات ( گزارشات تحليلی و آماری، داشبورد مديريت، هوش سازمانی و شتخص عملکرد کلیدی

ارائه دهها خدمت به پرسنل سازمان به صورت کاملا سلف سرویس (پورتال ویژه کارکنان)

سرویس مرخصی: درخواست انواع مرخصی(استحقاقی ، استعلاجی ، زايمان ، بدون حقوق و ...)
سرویس ماموريت: درخواست انواع ماموريت (درون شهری، برون شهری، خارج کشور، گزارش
ماموريت، هزينه هاي ماموريت)
انواع سرویس های خدمات رفاهی: درخواست منازل سازمانی، انواع کمک هزينه های درمانی، تحصيلی ،
فوت و ازدواج ، خدمات ورزشی و سفرهای زيارتی سياحتی ،خدمات مشاوره و مددکاری، انواع وام و تسهيلات، انواع
صندوق و وام
سرویس های خدمات درمانی : انواع بيمه های تكميلی، دندانپزشكی، چکاپ های دوره ای، پرونده سلامت،
هزينه های سرپایی، بستری، دفترچه های بيمه و...
خدمات آموزشی: ثبت نام کلاس های آموزشی، پرونده آموزشی، انواع نياز سنجی ها، دوره ها
و مباحث آموزشی، اثربخشی آموزشی و ده ها خدمات دیگر

زیرسیستم های اصلی گروه سیستم های منابع انسانی اینفویار توضیحات
زیر سیستم پرسنلی و حکم کارگزینی قابليت صدور نزديك به 200 نوع حكم از پيش تعريف شده با امکان صدور احکام اصلاحی شامل انواع استخدام، انتقال، انتصاب، ارتقاء، انفصال، اخراج، بازنشستگي و پايان خدمت و...
زیرسیستم حضورو غیاب بیش از 100 فیلد کارکردی با امکان محاسبه معوقات آن ها
زیرسیستم ارزیابی عملکرد انواع روش های ارزیابی شامل ارزیابی 360 درجه ، ارزیابی بالا به پایین و... بصورت فرایندی و مکانیزه با فرایندهای مکانیزه توزیع پرسشنامه ، جمع آوری پاسخها ، تحلیل و اعمال نتایج آن
زیر سیستم حقوق و دستمزد محاسبه حقوق، پاداش، کارانه، سنوات، بازخرید مرخصی، تسویه حساب و ... به همراه محاسبه معوقات
زیرسیستم HSE ارزیابی ریسک ها به روش های FMEA، FTA و...
زیرسیستم نظام پیشنهادات برگزاری انواع نظرسنجی ها ،پیشنهادات و انتقادات
زیرسیستم جذب نیرو پرسشنامه های شغلی، آگهی های استخدام، فرم های تحقیق، گزینش، مصاحبه، آزمون و....
زیرسیستم تشکیلات و چارت سازمانی مدیریت چارت سازمانی و طبقه بندی مشاغل ، پستها و شرح وظایف آنها
زیرسیستمهای مرخصی و ماموریت به همراه فرایندهای مربوطه برای انواع مرخصی و ماموریت
زیرسیستم خدمات رفاهی درخواست انواع منازل سازماني، انواع کمک هزينه هاي درماني، تحصيلي، فوت، خدمات ورزشي و سفرهاي زيارتي سياحتي، خدمات مشاوره و مددکاري، انواع وام و تسهيلات، انواع صندوق و..... به همراه فرایندهای درخواست و تایید مربوطه
زیرسیستم خدمات درماني انواع بيمه هاي تکميلي، دنداپزشکي، تست هاي دوره اي، پرونده سلامت، هزينه هاي سرپايي، بستري، دفترچه هاي بيمه و.... به همراه فرایندهای درخواست و تایید مربوطه
زیرسیستم خدمات آموزشي ثبت نام کلاس هاي آموزشي، پرونده آموزشي، انواع نياز سنجي ها، دوره ها و مباحث آموزشي، اثربخشي آموزشي و... به همراه فرایندهای درخواست و تایید مربوطه
ESS (سلف سرویس ویژه کارکنان) امکان ارائه انواع درخواستهای مختلف نظیر درخواستهای رفاهی، مرخصی ، ماموریت ، آموزشی ، خدمات درمانی ، تغییرات در مشخصات فردی و افراد وابسته توسط خود پرسنل ، امکان مشاهده وضعیت فرایند بررسی درخواستها ، امکان دسترسی کارکنان به تمامی گزارشات مربوط به خودشان و موارد مشابه
MSS (سلف سرویس ویژه مدیران) امکان دسترسی مدیران به تمامی اطلاعات، گزارشات و سوابق پرسنل زیرمجموعه خود درحیطه مجاز تعریف شده و همچنین امکان ارائه درخواست و یا تایید/رد درخواستهای مختلف مربوط به پرسنل زیرمجموعه و موارد مشابه


تماس با ما

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، کوچه ایازی، پلاک 62

تلفن : 02143588

داخلی 682 و 683

ایمیل : infoyar@douran.com

درخواست جلسه دمو


راهکار جامع سازمانی دوران

اینفویار، راهکار جامع سازمانی دوران-ارائه کننده خدمات ERP


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0